Mednarodni simpozij zgodovinarjev o koncu druge vojne pri nas

Dogodek poteka dne 23.04.2015.

Ura dogodka: 09:00

Kraj dogodka: Ajdovščina - MC Hiša mladih, Pale, Ajdovščina

Inštitut za novejšo zgodovino prireja mednarodni simpozij zgodovinarjev na temo konca 2. svetovne vojne na našem območju, osvoboditve in vzpostavljanja povojne oblasti. Govora bo torej tudi o prvi povojni vladi, ki je bila ustoličena 5. maja 1945 v Ajdovščini. 

Spored

9.30 Otvoritev, pozdravna nagovora soorganizatorjev

Pozdravni nagovor župana občine Ajdovščina

Moderator: dr. Branko Marušič

10.00  - 11.45

Martin Premk, Vojaška osvoboditev Slovenskega Primorja

Alberto Buvoli, La liberazione della regione friulana con un particolare riguardo alle vicende del Friuli orientale (Osvoboditev Furlanije s posebnim pogledom na osvoboditev vzhodnega dela)

Nevenka Troha: Osvoboditev Trsta : vprašanja in dileme

Patrick Karlsten, Le posizioni della dirigenza del Partito Comunista italiano sulla liberazione, sul' occupazione e sull'annessione  della Venezia Giulia alla Jugoslavia (Stališča vodstva KP Italije do osvoboditve, zasedbe in priključitve Julijske krajine k Jugoslaviji)

Diskusija

12.00 – 13.45

Božo Repe, Odporniško gibanje v Jugoslaviji v zaključnem obdobju druge svetovne vojne: politične značilnosti in pomen

Bojan Godeša, Primorci in njihova pričakovanja po priključitvi k matici v luči izbire med nasprotnima taboroma na Slovenskem

Vida Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije na Primorskem in priprave na konec vojne (1944-1945)

Zdenko Čepič: Revolucija in država

Diskusija

Odmor za osvežitev in prigrizek

14.45 – 17.00

Blaž Torkar, Zavezniki na Primorskem

Gorazd Bajc, “A potential powder magazine” – “Pure dynamite”... Anglo-Američani in partizani v Julijski krajini na predvečer hladne vojne

Jože Pirjevec, Vprašanje meja

Diskusija

Zaključna beseda moderatorja

 

 

nazaj na seznam

Koledar dogodkov

Ni dogodkov na ta dan.