IX. korpus - del razstave bo v okviru praznovanja 70. obletnice prve vlade na ogled v avli CTŽO

datum: 06.04.2015

Dobro leto mineva od premierne postavitve razstave Goriškega muzeja, z naslovom IX. korpus NOV in POS, v Kromberku. Praznovanje 70. obletnice ustoličenja prve vlade pa bo priložnost, da si vsaj del odlične razstave avtorja Davorja Kernela ogledate v Ajdovščini. Postavljena bo v avli Centra za tretje življenjsko obdobje v Ajdovščini, odprtje razstave bo v petek, 24. aprila, ob 18. uri, uro za tem pa bo sledilo še odprtje razstave fotografij iz dneva ustoličenja vlade v Ajdovščini, v avli Dvorane prve slovenske vlade.


IX. korpus

Avtor razstave o IX. korpusu, kustos Goriškega muzeja, Davor Kernel, je predstavil razstavo v Ajdovščini:

Razstava bo v zmanjšanem obsegu, s pomočjo opisnih panojev ter nekaj vitrin, povzela delovanje IX. Korpusa NOV in POS od ustanovitve do konca druge svetovne vojne.  IX. korpus je s svojih delovanjem in vplivom ljudem zagotavljal vrnitev slovenskega ozemlja matični domovini. Ob tem je sodeloval z italijanskim prebivalstvom in italijanskimi protifašisti in povezoval oba naroda v boju za svobodo ter krepil italijanski protifašistični boj. Ves čas delovanja se je boril na za sovražnika izredno pomembnem ozemlju, na mejah nemškega rajha, prek katerega so tekle tudi edine preskrbovalne poti do fronte v Italiji. Deloval je do osvoboditve Slovenije oziroma do vključitve njegovih enot v Jugoslovansko armado maja 1945.

9. korpus NOV in POS je bil ustanovljen z ukazom poveljnika Vrhovnega štaba NOVJ maršala Josipa Broza – Tita, podpisanim 13. decembra 1943. Ukaz o ustanovitvi je slovenska partizanska vojska prejela 21. decembra 1943 in še istega dne pripravila slovesnost ob ustanovitvi v Gorenji Trebuši – ta dan velja tudi za uradni dan  ustanovitve korpusa. Območje delovanja 9. korpusa je obsegalo severni in zahodni del Slovenije: Primorsko s Trstom, Beneško Slovenijo, Rezijo, Gorenjsko do Kamnika in Ljubljane, na jugu pa je bilo njegovo delovanje omejeno  z železnico Ljubljana – Trst. Delovanje je zajemalo območja Slovenije, ki jih je po prvi svetovni vojni zasedla Kraljevina Italija in trpinčila fašistična oblast do najzahodnejših predelov slovenskega narodnostnega ozemlja. V svoji sestavi je imel 30. in 31. divizijo NOV in POS, italijansko garibaldinsko divizijo Natisone ter partizanske odrede in druge enote ter ustanove. Številčnost 9. korpusa se je gibala med 7.000 do 12.000 partizanov in partizank.

Davor Kernel

nazaj na seznam

Koledar dogodkov

Ni dogodkov na ta dan.