70 let osvoboditve : Primorska 1945 - program simpozija zgodovinarjev

datum: 13.04.2015

V četrtek, 23. april 2015, bo med 9.30 in 17.00 uro, v prostorih MC Hiša mladih potekal mednarodni simpozij zgodovinarjev iz Slovenije in Italije. Namenjen je obeležitvi 70-letnice konca druge svetovne vojne, s poudarki na vojaških, političnih vidikih situacije ob osvoboditvi.


Program simpozija:

9.30 – otvoritev, pozdravna nagovora soorganizatorjev in pozdravni nagovor župana občine Ajdovščina; moderator: dr. Branko Marušič.

10.00  - 11.45:

Martin Premk, Vojaška osvoboditev Slovenskega Primorja;

Alberto Buvoli, La liberazione della regione friulana con un particolare riguardo alle vicende del Friuli orientale (Osvoboditev Furlanije s posebnim pogledom na osvoboditev vzhodnega dela);

Nevenka Troha, Osvoboditev Trsta : vprašanja in dileme;

Patrick Karlsten, Le posizioni della dirigenza del Partito Comunista italiano sulla liberazione, sul' occupazione e sull'annessione  della Venezia Giulia alla Jugoslavia (Stališča vodstva KP Italije do osvoboditve, zasedbe in priključitve Julijske krajine k Jugoslaviji);

Diskusija

12.00 – 13.45:

Božo Repe, Odporniško gibanje v Jugoslaviji v zaključnem obdobju druge svetovne vojne: politične značilnosti in pomen;

Bojan Godeša, Primorci in njihova pričakovanja po priključitvi k matici v luči izbire med nasprotnima taboroma na Slovenskem;

Vida Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije na Primorskem in priprave na konec vojne (1944-1945);

Zdenko Čepič: Revolucija in država;

Diskusija, nato odmor za osvežitev in prigrizek.

14.45 – 17.00:

Blaž Torkar, Zavezniki na Primorskem;

Gorazd Bajc, “A potential powder magazine” – “Pure dynamite”... Anglo-Američani in partizani v Julijski krajini na predvečer hladne vojne;

Jože Pirjevec, Vprašanje meja;

Diskusija in zaključna beseda moderatorja.

Organizatorja dogodka sta Inštitut za novejšo zgodovino in Inštitut za promocijo vrednot NOB Slovenije.   Vabljeni! 

nazaj na seznam

Koledar dogodkov

Ni dogodkov na ta dan.